Projektas "Moksleiviai į Vyriausybę"

Ieškome aktyvių, iniciatyvių ir gerai besimokančių moksleivių visoje Lietuvoje, užsienio šalyse esančiose lietuvių mokyklose. Norime sudaryti sąlygas patiems geriausiems baigiamųjų klasių moksleiviams tiesiogiai susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikla ir tapti aktyvesniais piliečiais. Projektą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga, Nacionaline moksleivių akademija. Projekto dalyviai turi galimybę iš arti pamatyti Lietuvos institucijų ir politikų kasdienį darbą ir savaitę patys dalyvauti šioje veikloje.

Projektu skatinamas domėjimąsi valstybės institucijų veikla, supažindinama su darbo viešajame sektoriuje principais, didinamas Vyriausybės, ministerijų, joms pavaldžių įstaigų atvirumas ir skaidrumas, skatinamas piliečių aktyvumas, domėjimąsi šalies politiniu gyvenimu, supažindinama su kasdieniu Vyriausybės darbu

Tikslinė grupė: Dalyvauti kviečiami visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio šalių lietuvių bendrojo lavinimo mokyklų abiturientai ir būsimi 12 (4 gimnazijos) klasės mokiniai.

Daugiau informacijos:https://epilietis.lrv.lt/lt/apsilankyk-vyriausybeje/moksleiviai-i-vyriausybe bei el. paštu: [email protected]