Projektas „Turi profesiją-turi ateitį!“

Projekto idėja – užtikrinta švietimo pagalba socialiai jautrių grupių mokiniams įgyti profesiją ir ją realizuoti. Projekto uždaviniai: remti mokinius iš socialiai jautrių grupių profesiniame mokyme, tobulinti ugdymo procesą profesinėse mokyklose, plėsti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesijos pasirinkimo galimybes.

Projektą koordinuoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Daugiau informacijos: https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/turi-profesija-turi-ateiti-nr-09-4-1-esfa-v-735-01-0001/