Kasmetinis baigiamųjų mokslo darbų Lietuvos tautinių mažumų tematika konkursas

Paslaugos apibūdinimas: • Konkursas Premijai už geriausią baigiamąjį mokslo darbą tautinių mažumų tematika gauti – tai Tautinių mažumų departamento vykdomas projektas, kuriuo yra siekiama skatinti Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų studentus domėtis Lietuvos tautinėmis mažumomis ir įvairių studijų krypčių mokslo darbams bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų pakopose rinktis su tautinėmis mažumomis susijusias temas.

• Konkurso dalyviai gali pretenduoti į keturias Premijas:

  1. Premiją už apgintą baigiamąjį bakalauro studijų darbą,
  2. Premiją už apgintą baigiamąjį magistro studijų darbą,
  3. Premiją už doktoranto publikuotą mokslinį straipsnį tautinių mažumų tema;
  4. Premiją už apgintą doktorantūros studijų disertacinį darbą.

Vertinimo komisijos sprendimu, už prioritetinės konkurso temos nagrinėjimą arba už mokslo darbą, pagal kitus kriterijus nusipelniusį išskirtinio komisijos vertinimo, gali būti skiriama ir Specialioji premija. Piniginės premijos dydis Premijos laimėtojui už bakalauro studijų baigiamąjį darbą yra 1000 eurų, už magistro studijų baigiamąjį darbą – 2000 eurų, už apgintą daktaro disertaciją – 3000 eurų, už doktoranto publikuotą mokslinį straipsnį – 500 eurų, o Specialiosios premijos laimėtojui yra skiriama 1000 eurų.

Laukiami šio projekto rezultatai yra padidėjęs studentų susidomėjimas Lietuvos tautinėmis mažumomis ir dažnesnis jų sprendimas rinktis su Lietuvos tautinėmis mažumomis susijusias mokslinių darbų temas.

Tikslinė grupė: • Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų studentai.

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: • Konkursas yra vykdomas kiekvienais metais. Nuo 2021 m. norintieji dalyvauti konkurse paraiškas gali teikti nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 1 d. per elektroninę Departamento sistemą https://paraiskos.pantera.dev/. • Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio aukštųjų universitetinių mokyklų bakalauro, magistro bei doktorantūros studijų absolventai, kurie ne anksčiau, kaip per pastaruosius dvejus metus apgynė tautinių mažumų studijų srities baigiamąjį mokslo darbą arba tautinių mažumų aspektus plačiai nagrinėjo ir integravo kitos tematikos baigiamajame mokslo darbe, o taip pat doktorantai, per pastaruosius dvejus metus publikavę mokslinį straipsnį tautinių mažumų tema. • Norintieji dalyvauti konkurse Departamentui kartu su mokslo darbu turi pateikti jo santrauką ir aukštosios universitetinės mokyklos išduotą dokumentą ar gynimo komisijos protokolo išrašą, patvirtinantį, kad baigiamasis darbas buvo apgintas ir įvertintas ne mažesniu nei 8 balu pagal dešimties balų vertinimo sistemą arba tokiam vertinimui prilyginamu kitos vertinimo sistemos balu. Jei konkursui yra teikiamas doktoranto mokslinis straipsnis, pateikiama turi būti darbo vadovo parašu patvirtinta rekomendacija. • Premijos yra įteikiamos kalendorinių metų pabaigoje Departamento organizuojamo iškilmingo renginio metu.

Kontaktinis asmuo: Tautinių mažumų politikos analizės ir informacijos skyriaus vyr. specialistė Justina Baliukonytė, Tel. 85 219 4830 El. paštas: [email protected]