Savanorystė

Kauno įvairių tautų kultūrų centras yra gavęs Europos solidarumo korpuso programos patvirtintą kokybės ženklą dėl tarptautinių savanorių priėmimo. Be to, centras aktyviai bendradarbiauja su savanorius koordinuojančia organizacija Kaune, viešąja įstaiga „Actio Catholica Patria“.

Veiklos apibūdinimas: Vystant savanorystę siekiama sudaryti galimybes jaunimui aktyviai dalyvauti pilietinės visuomenės procesuose, savanorystės metu įgyti bendravimo, renginių organizavimo, viešinimo bei kitos, veiklų metu įgyjamos patirties.

Tikslinė grupė: Kauno mieste gyvenantys jauni žmonės (14-29 m. amžiaus asmenys), įskaitant ir tautinių mažumų jaunimą; Kauno miesto visuomenė.

Veiklos teikimo vieta ir sąlygos: Tai yra tęstinė centro veikla, į kurią galima įsitraukti visus metus. Projekto veiklos organizuojamos Kauno įvairių tautų kultūrų centro patalpose Kaune (Šv. Gertrūdos g. 58, Kaunas).

Kita aktuali su veiklos teikimu susijusi informacija: Apie detalesnes galimos savanorystės sąlygas teirautis organizacijos nurodytais kontaktais.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centras projektų vadybininkė Algima Žymančiūtė. El. paštas: [email protected], tel. nr. +370 37 426682.