Projektas „Dirbkime kartu su Romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai”

Projekto veiklos prisideda prie romų integracijos proceso bei keičia stereotipinį visuomenės požiūrį į romų tautybės asmenis. Pavyzdžiui, nemažo atgarsio Lietuvos visuomenėje susilaukė renginiai, skirti Tarptautinei romų dienai paminėti, 2018 – 2019 m. įvykęs renginių ciklas, skirtas Tarptautinei romų holokausto aukų dienai paminėti, 2017-2019 m. vykęs tradicinis romų muzikos jaunimo festivalis Šiauliuose.

Priemonės, veiklos ar paslaugos apibūdinimas: Vykdant projektą siekiama romų tautybės asmenims teikti integracijos į darbo rinką paslaugas ir tuo pačiu išvengti jų socialinės atskirties. Projekto uždaviniai - sudaryti sąlygas romams įsitraukti į darbo rinką, skatinti jų motyvaciją dirbti; sudaryti sąlygas įgyti ir kelti kvalifikaciją, panaudojant inovatyvias karjeros ugdymo priemones; įsitvirtinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime; formuoti teigiamą požiūrį į romų bendruomenę, naikinti stereotipus, keisti darbdavio – darbuotojo santykius įdarbinant romus. Projekto metu vykdomas individualus konsultavimas, profesinis orientavimas bei bendrųjų įgūdžių ugdymas (lietuvių, anglų kalbos, kompiuterinio raštingumo, vairavimo B ir C-CE kategorijų kursai), profesinis mokymas ir praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje Be to, prisidedama prie socialinių problemų sprendimo, teikiamos sociokultūrinės paslaugos. Vykdant projektą, kasmet vidutiniškai 300 romų tautybės asmenų suteikiamos individualias konsultavimo, socialinių problemų sprendimo ir tarpininkavimo paslaugos. Be to, romų tautybės asmenys dalyvauja sociokultūrinėse veiklose, įgyja bendrus įgūdžius ir kompetencijas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu jau įdarbinti/ieško darbo arba mokosi 106 jo dalyviai. 281 projekto dalyviui suteiktos tarpininkavimo ir kitokios pagalbos paslaugos įsidarbinant ar įsidarbinus, teikiamos teisinės konsultacijos.

Tikslinė grupė: Lietuvos romų bendruomenės nariai; jauni romų tautybės žmonės nuo 17 m. amžiaus.

Priemonės, veiklos, paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Projektas įgyvendinamas Vilniaus mieste, ypatingą dėmesį skiriant buvusiems Kirtimų vietovės gyventojams. Taip pat projekto veiklos vykdomos Šiauliuose, Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos rajonuose. 2018 m. projekto veiklos pradėtos Panevėžyje, 2020 m. – Mažeikių ir Akmenės rajonuose. Projektas baigiasi 2023 m. spalio 31 d.

Kita aktuali su priemonės, veiklos, paslaugos teikimu susijusi informacija: Dėl galimybės įsitraukti į šiuo metu vykdomas veiklas reikia kreiptis iš anksto organizacijos nurodytais kontaktais.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Romų visuomenės centras direktorė Svetlana Novopolskaja. El. paštas [email protected], tel. nr. +370 682 41218