Projektas ,,Romų platforma – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“

Nuo 2023 m . birželio 1 d. iki 2025 m. birželio 1 d. Tautinių mažumų departamentas prie LRV įgyvendina projektą ,,Romų platforma – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis (6 dalis)“. Į projektą yra įtrauktos veiklos, skirtos ir romų jaunimo įgalinimui, siekiant užtikrinti jų integraciją į Lietuvos visuomenę.

Tikslinė grupė: Lietuvos romų bendruomenės nariai; jauni romų tautybės žmonės nuo 17 m. amžiaus.

Paslaugos teikimo ypatumai: Projekte dirba penki tarpininkai ir advokatas. Vilniuje, Jonavoje, Kybartuose, Marijampolėje ir Panevėžio regione dirbantys tarpininkai gali padėti romų jaunimui išspręsti socialinius, švietimo, sveikatos, kultūros klausimus valstybės ir savivaldybės institucijose. Tarpininkai rengia dokumentus, bendrauja su įvairių institucijų atstovais, atstovauja romų interesus, padeda ieškoti darbo, sprendžia kitus socialinius klausimus. Jei tarpininkas negali padėti, klausimo sprendimas gali būti perduotas projekte dirbančiam advokatui. Tarpininkų kontaktus galima surasti projekto puslapyje https://www.romuplatforma.lt/kontaktai/.

Kontaktinis asmuo, atsakingas už projekto įgyvendinimą: Gražina Sluško, el. p. [email protected], tel. 85 219 4818.