Folkloro ekspedicijos į Lietuvos tautinių mažumų gausiai apgyvendintas vietoves, sukauptos medžiagos archyvavimas, skaitmeninima

Veiklos apibūdinimas: Ekspedicijų metu renkami ir fiksuojami autentiško folkloro pavyzdžiai – muzikinio folkloro, buities, papročių, apeigų. Suskaitmeninti jie patalpinami Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro interneto svetainėje. Taip pildomas unikalus, išskirtinę vertę turintis organizacijos archyvas, kuriame saugomos daugelį metų vykusiose folkloro ekspedicijose užrašytos ir išsaugotos unikalios folkloro dainos, respublikinių ir tarptautinių festivalių, meistriškumo kursų, apskritųjų stalų, konferencijų, koncertų Lietuvoje ir užsienyje bei kūrybinių susitikimų su garsiais Lietuvos ir užsienio šalių folkloro specialistais įrašai. Kartu su folkloro specialistais ekspedicijose dalyvauja tautinių bendrijų vaikai ir jaunimas: jie mokosi bendravimo su vyresniąja karta, pagarbos išlikusiems autentiškos kultūros pavyzdžiams, susipažįsta su folkloro rinkimo bei moksliniais jo archyvavimo metodais. Ekspedicijų metu surinkta medžiaga naudojama dirbant su folkloro kolektyvais.

Tikslinė grupė: Tautinių bendrijų vaikai ir jauni žmonės (14 - 29 m. amžiaus asmenys).

Veiklos teikimo vieta ir sąlygos: Kiekvienais metais įvyksta apie 12 ekspedicijų į tautinių mažumų gausiai apgyvendintas vietoves, Lietuvos -Baltarusijos, Lietuvos – Lenkijos pasienio teritorijas.

Kita aktuali su veiklos teikimu susijusi informacija: Skaitmeninis ekspedicijų archyvas patalpintas Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro interneto svetainėje www.ltmfc.lt. Dėl galimybės naudotis archyve saugoma medžiaga galima kreiptis el. paštu [email protected].

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras vyriausioji specialistė Jekaterina Bieliauskienė. El paštas: [email protected], tel. nr. +370 614 21516