Kultūriniai renginiai

Tautinių bendrijų namuose bendruomenės organizuoja vaikams ir jaunimui mokyklėles. Šiuo metu yra šeštadieninės: graikų, armėnų ir latvių vaikų; bei sekmadieninės – mokosi tadžikų ir kirgizų vaikai.

Bendruomenių jaunimas Tautinių bendrijų namuose rengia repeticijas: tradicinių šokių klubas „Ojra”, šeimos dainuojantis ir šokantis folkloro kolektyvas „Svitanok“, tradicinių dainavimų grupė „Baltarusiškas stebuklas“, vaikų dainavimo grupė „Valoški“, ansamblis Efsanė, folkloro ansamblis „Ilsu”, graikų šokių pamokos (Patrida).

Priemonės apibūdinimas: Kultūriniuose renginiuose siekiama Lietuvos visuomenei pristatyti šalies tautinių bendrijų kūrybinį potencialą, ugdyti jaunosios kartos poreikį išsaugoti savo tautinį tapatumą bei sudaryti sąlygas tautinės ir kultūrinės savimonės plėtotei, asmens saviraiškai. Tuo pačiu skatinamas įvairių kultūrų tarpusavio dialogas, formuojamas skirtingų tautybių visuomenės narių bendruomeniškumas.

Tikslinė grupė: Ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų bei bendrojo ugdymo mokyklų auklėtiniai; aukštųjų mokyklų studentai.

Tautinių bendrijų namuose bendruomenės organizuoja vaikams ir jaunimui mokyklėles. Šiuo metu yra Graikų mokyklos pamokos: 4 kartus per savaitę. Veikia Armėnų šeštadieninė mokyklėlė, Vilniaus latvių bendrijos mokyklėlė (šeštadieninė), Tadžikų vaikų mokyklėlė. Šios mokyklėlės vyksta kartą per savaitę. Bendruomenių jaunimas Tautinių bendrijų namuose rengia repeticijas: Tradicinių šokių klubas „Ojra”, Šeimos dainuojantis ir šokantis folkloro kolektyvas „Svitanok“, Tradicinių dainavimų grupė „Baltarusiškas stebuklas“, ansamblio Efsanė, Folkloro ansamblio „Ilsu”.

Priemonės teikimo vieta ir sąlygos: Tradiciškai kultūriniai renginiai vyksta Tautinių bendrijų namų Renginių salėje arba Svetainėje (Raugyklos g. 25, Vilniuje). Vidutinė renginio trukmė: 2.00-3.00 val.

Kita aktuali su priemonės teikimu susijusi informacija: Organizuojant renginį, būtina išankstinė renginio registracija, nurodant dalyvių skaičių bei pateikiant preliminarų renginio scenarijų (likus ne mažiau nei 1 mėnesiui iki renginio datos) el.paštu: [email protected] arba [email protected] . Renginiai nemokami.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai vyriausioji specialistė Rita Novikienė. El. paštas [email protected], tel. Nr. +370 5 216 0408.