Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų konkursas.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kiekvienais metais skelbia kultūros projektų, skatinančių kultūrų plėtotę ir bendradarbiavimą Pietryčių Lietuvoje, konkursą. Pagrindinis tikslas – skatinti Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų tarpkultūrinį dialogą ir bendradarbiavimą.

Tikslinė grupė – Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regiono mokyklų moksleiviai.

Kontaktinis asmuo: Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyr. specialistė Aušra Šokaitienė, Tel. 85 219 4858, el. paštas: [email protected]