Nacionaliniai tautinių mažumų kultūros ir švietimo projektai

Vykdant projektus organizuojami įvairaus pobūdžio vieši renginiai, supažindinantys visuomenę su tautinių mažumų kultūra ir tradicijomis. Tuo pačiu įvairios veiklos padeda labiau atskleisti šalies tautinių mažumų kultūrinę savastį ir stiprina tautinių bendrijų narių kultūros vadybos gebėjimus.

Priemonės, veiklos ar paslaugos apibūdinimas: Įgyvendinant nacionalinius tautinių mažumų kultūros ir švietimo projektus siekiama stiprinti tautinių mažumų kultūrinės tapatybės išsaugojimą bei skatinti tarpkultūrinį dialogą koordinuojant kultūrines veiklas, kurios yra betarpiškai susijusios su Kauno tautinėmis mažumomis.

Tikslinė grupė: Tautinių mažumų bendruomenės, įskaitant ir tautinių mažumų jaunimą (14-29 m. amžiaus asmenis).

Priemonės, veiklos, paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Projektų veiklos organizuojamos Kauno įvairių tautų kultūrų centro patalpose Kaune (Šv. Gertrūdos g. 58, Kaunas). Siekiant projektų tikslų organizuojamos veiklos: koncertai, parodos, repeticijos, šventės, knygų pristatymai, istorijų pasakojimo dirbtuvės, kūrybiniai vakarai, seminarai ir paskaitos. Tai tęstinė ir nuolat vykdoma Kauno įvairių tautų kultūrų centro veikla.

Kita aktuali su priemonės, veiklos, paslaugos teikimu susijusi informacija: Dėl galimybės įsitraukti į šiuo metu vykdomas veiklas bei įgyvendinti iniciatyvas ir projektus būtina kreiptis iš anksto organizacijos nurodytais kontaktais.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Kauno įvairių tautų kultūrų centras projektų vadybininkė Algima Žymančiūtė. El. paštas: [email protected], tel. nr. +370 37 426682.