Pažintiniai vizitai

Tautinių bendrijų namai nuolat organizuoja pažintinius vizitus po Tautinių bendrijų namus. Vizitų metu lankytojai supažindinami su įvairių Lietuvoje gyvenančių tautų istorija, tradicijomis, papročiais bei aktyvia šalies tautinių bendrijų veikla, kuomet XX a. pabaigoje buvo remiamas Lietuvos siekis atkurti nepriklausomybę. Taip pat lankytojams pateikiama informacija apie dabartinę tautinių bendrijų nevyriausybinių organizacijų veiklą.

Paslaugos apibūdinimas: Pažintinių vizitų metu lankytojai supažindinami su Lietuvos tautinių santykių harmonizavimo politikos aspektais, šalies tautinių bendrijų istorija, jų gyvenimo būdu, tautinių bendrijų indėliu į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo procesą 1988-1992 m. Šia veikla siekiama skirtingų tautybių visuomenės narių tarpe plėtoti toleranciją, ugdyti atsakomybę už valstybės ateitį.

Tikslinė grupė: Bendrojo ugdymo mokyklų auklėtiniai; Lietuvos ir užsienio studentai; įvairių šalies įstaigų bei organizacijų darbuotojai.

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Vizitai vyksta Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos g. 25, Vilniuje). Renginio trukmė: 2.00–3.00 val.

Kita aktuali su paslaugos teikimu susijusi informacija: Būtina išankstinė vizito registracija (prieš 1 mėnesį iki vizito datos) el.paštu: [email protected] arba [email protected]. Paslauga nemokama.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai vyriausioji specialistė Rita Novikienė. El. paštas [email protected], tel. Nr. +370 5 216 0408.