Valstybinės lietuvių kalbos kursai

Valstybinės lietuvių kalbos kursų organizavimas – nuolatinė, daugiau kaip trisdešimt metų vykdoma VšĮ Tautinių bendrijų namai veikla. Kasmet šiuose kursuose mokosi per 100 kitakalbių, iš jų daugiau kaip trečdalį sudaro jauni asmenys (19-29 m. amžiaus). Lankytojams organizuojamos ekskursijos į Vilniaus muziejus, pasivaikščiojimai po miestą ir gyvos pamokos netradicinėje aplinkoje. Tokiu būdu kalbos besimokantys asmenys lengviau išmoksta taisyklingai vartoti kalbą, bendrauti ja įvairiose institucijose ir įstaigose, gauti ir teikti informaciją, atlikti skaitymo, klausymo, rašymo, kalbėjimo užduotis, įforminti dokumentus, rašyti dalykinius ir asmeninius laiškus. Kursų klausytojai susipažindinami su Lietuvos istorija, kultūra, tradicijomis ir papročiais, mokosi deklamuoti lietuvių poetų eilėraščius, dainuoti lietuviškas dainas.

Paslaugos apibūdinimas: Organizuojant valstybinės lietuvių kalbos kursus siekiama skatinti tolesnius atviros pilietinės visuomenės formavimosi procesus Lietuvos visuomenėje, o taip pat vystyti bei spartinti kitakalbių žmonių visavertę integraciją į mūsų šalies sociumą. Siekiama sudaryti palankias sąlygas kitakalbių žmonių pilietinės saviraiškos plėtotei. Prieš pradedant valstybinės kalbos mokymo kursus, organizuojami įvadiniai norinčiųjų mokytis susitikimai, kurių metu, remiantis Bendrųjų Europos kalbų metmenų mokėjimų lygių sistema, įvertinamas kursų klausytojų lietuvių kalbos žinių lygis. Jį nustačius, formuojamos mokymo grupės. Kursų klausytojai lietuvių kalbos mokosi pagal atskiras I, II, III valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų programas, kurių trukmė: 52 arba 56 arba 70 akademinės valandos. Mokymosi procesas vykdomas atsižvelgiant į A1, A2, B1, B2, C1, C2 lygių lietuvių kalbos kaip svetimosios kalbos mokymo turinio aprašus. Kalbos mokymus finansuoja Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Kursų lankytojams ši paslauga yra nemokama. Poreikis mokytis lietuvių kalbos itin išaugo 2022-aisiais, į Lietuvą atvykus nuo karo pasitraukusiems ukrainiečiams. Buvo suformuota 10 valstybinės kalbos mokymo grupių. 2023 metais mokymuose dalyvauja daugiau kaip 300 ukrainiečių ir apie 50 baltarusių, rusų ir kitų tautybių asmenys. Iš viso 2023 m. yra suformuotos 25 grupės. Viešosios įstaigos „Stiprūs kartu“ parama 2023 m. sudarė sąlygas ukrainiečiams lietuvių kalbos mokytis nemokamai. Atsižvelgiant į kursų dalyvių pageidavimą, mokymai vyksta rusų ir anglų kalbomis. Tik per 2023 metų pusmetį Tautinių bendrijų namuose lietuvių kalbos jau mokėsi keturiskart daugiau žmonių, nei iki šiol per metus. Dauguma jų gavo kursų baigimo pažymėjimus, kiti kursų lankytojai tęs kalbos mokymąsi. Iki 2023 metų pabaigos planuojama apmokyti mažiausiai dar tiek pat asmenų. Trijose grupėse užsiėmimai vyksta gyvai, kitos grupės dirba nuotoliniu būdu. Pastarosiose dalyvauja kursų lankytojai iš įvairių Lietuvos miestų.

Tikslinė grupė: Lietuvos tautinių bendrijų organizacijų nariai; bedarbiai, registruoti užimtumo tarnyboje; asmenys, turintys LR pilietybę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Mokymo procesas organizuojamas dviejų mokymo sesijų, vykstančių vasario-birželio mėn. ir rugsėjo-gruodžio mėn., metu. Įvadiniai norinčiųjų mokytis lietuvių kalbos, susitikimai ir lietuvių kalbos pamokos vyksta Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos g. 25, Vilniuje). (Dėl paskelbtos COVID 19 epidemijos Lietuvoje, nuo 2020 m. kovo 17 d. valstybinės kalbos mokymai vyko nuotoliniu būdu virtualioje erdvėje.) Priklausomai nuo mokymo programos apimties, mokymosi laikotarpis – 3-4 mėnesiai. Užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę, vieno užsiėmimo trukmė – 2 akademinės valandos. Į kursus priimami klausytojai nuo 19 metų.

Kita aktuali su paslaugos teikimu susijusi informacija: Norint dalyvauti kursuose, būtina išankstinė registracija, kuri vyksta kiekvienų metų sausio ir rugpjūčio mėnesiais el.paštu: [email protected] arba [email protected]. Kursų organizatoriai pasilieka teisę prašyti būsimų kursų lankytojų pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo turi Lietuvos Respublikos pilietybę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos Tautinių bendrijų namai direktorius Gžegož Miloševič. El. paštas [email protected], tel. Nr. +370 5 216 0408.