Lietuvos kalėjimų tarnyba. Bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesijos viešinimas

Bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesijos viešinimas (Lietuvos kalėjimų tarnybos atstovų lankymasis mokymo įstaigose arba suinteresuotų asmenų apsilankymas Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyboje norint susipažinti su bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesija);

Tikslas: Profesinis mokymas, norintiems įgyti bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesiją.

Veiklą organizuoja: Lietuvos kalėjimų tarnybos Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo ir Personalo valdymo skyriai bei Kompetencijų ugdymo valdyba.

Kontaktiniai duomenys: Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyba, el. paštas [email protected] , tel. +370 670 65574, www.noriubutipareigunu.lt