Lietuvos kalėjimų tarnyba. Studentų praktika

Suteikiama galimybė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau – Tarnybos) padaliniuose. Taip studentams suteikiama galimybė pritaikyti jų studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje, geriau susipažinti su Tarnybos veikla bei įgyti darbo patirties. Praktiką Tarnybos padaliniuose leidžiama atlikti psichologijos, socialinio darbo, teisės ar kitų krypčių studentams, jeigu tai atitinka abiejų šalių (studento ir padalinio vadovo) lūkesčius ir galimybes.

Paslaugos teikimo ypatumai: Galimybė atlikti praktiką suteikiama pagal aukštųjų mokyklų kreipimąsi dėl studentų praktikos atlikimo, kuris pateikiamas Lietuvos kalėjimų tarnybai ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki studento praktikos pradžios.

Paslaugą teikia: Studentai praktiką gali atlikti Tarnybos padaliniuose bei jos nutolusiuose padaliniuose - Vilniaus kalėjimo; Kauno kalėjimo; Alytaus kalėjimo; Marijampolės kalėjimo; Šiaulių kalėjimo; Panevėžio kalėjimo; Pravieniškių 1-ojo kalėjimo; Pravieniškių 2-ojo kalėjimo Resocializacijos ir Saugumo valdymo skyriuose.

Kontaktinis asmuo: Lietuvos kalėjimų tarnybos Personalo valdymo skyriaus patarėjas Valdas Serapinas tel. +370 616 70526, el. paštas: [email protected]