Lietuvos kalėjimų tarnybos profesinis mokymas

Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyba vykdo profesinį mokymą. Kursantai mokomi pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą pameistrystės forma (mokymų trukmė – 9 mėnesiai, 3 mėnesiai mokymo įstaigoje+ 6 mėnesiai kalėjime). Baigus profesinio mokymo programą suteikiama Bausmių vykdymo sistemos pareigūno profesinė kvalifikacija, suteikiama darbo vieta.

Kontaktinis asmuo: Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybos Mokymo organizavimo skyriaus metodininkė Kristina Tuskienė, tel. +370 670 65574 el. paštas [email protected]

Papildoma informacija: www.noriubutipareigunu.lt