Lietuvos probacijos tarnyba. Studentų praktika

Studentų praktika Lietuvos probacijos tarnyboje. Lietuvos probacijos tarnyboje (toliau – probacijos tarnyba) yra suteikiama galimybė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams atlikti praktiką. Studentai galės susipažinti su probacijos tarnybos veikla, pritaikyti studijų metu įgytas žinias praktikoje bei įgyti darbinės patirties. Atlikti praktiką yra kviečiami socialinių mokslų (kriminologijos, psichologijos, socialinio darbo, teisės) bei kitų krypčių studentai, kurių mokslinei sričiai būtų aktuali probacijos tarnybos veikla.

Tikslinė grupė: aukštųjų mokyklų studentai.

Paslaugos teikimo ypatumai: Praktika probacijos tarnyboje organizuojama su aukštosios mokyklos kreipimusi ir jos trukmė bei vieta priklauso nuo studento poreikio. Studentai praktiką gali atlikti Lietuvos probacijos tarnyboje (Vilniaus ir Kauno bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio regionų skyriuose ir jų nutolusiuose padaliniuose).

Kontaktinis asmuo: Lietuvos probacijos tarnybos Administravimo skyriaus vedėja Žydrė Majauskaitė, tel. +370 612 48 782, el. p. [email protected]