Lietuvos Probacijos tarnybos paslaugos

Lietuvos probacijos tarnyboje teistam jaunimui vykdomos šios priemonės:

Individualus ir prevencinis darbas, kurio metu ugdomi asmens gebėjimai gyventi nenusikalstant ir skatinama jo socialinė integracija;

Bendravimas su nepilnamečiais (14-18 m. amžiaus), turinčiais vaikus, sprendžiant asmenines ar socialines problemas. Vykdo prižiūrintis probacijos tarnybos specialistas, kuris veda motyvacinius pokalbius, pagal poreikį nukreipia asmenį į tėvystės įgūdžių kursus pas socialinius partnerius, psichologą, mediatorių, priklausomybės specialistą ir pan., į priežiūros procesą esant poreikiui įtraukiami savanoriai, kurie gali padėti spręsti kasdieninius klausimus;

Edukaciniai, pažintiniai renginiai 14-21 m. amžiaus asmenims. Pvz.: Nepilnamečių žygiai, orientacinės varžybos, vienkartinės paskaitos (pvz.: apie saugų eismą), sportiniai renginiai, muziejų lankymas, motyvacinių filmų peržiūra, susitikimai su kitų institucijų atstovais (pvz.: užimtumo tarnybos ir pan.);

Elgesio korekcijos programų vykdymas (programos probacijos tarnybose parenkamos individualiai kiekvienu atveju, atsižvelgiant į asmens turimas problemas ir pan.):

Equip – skirta mokyti jaunuolius mąstyti ir elgtis atsakingai. Programa remiasi savitarpio pagalbos metodu, kuomet jaunuoliai skatinami padėti vieni kitiems grupėje ir kartu yra mokomi tam tikrų įgūdžių ir metodų;

Elgesys-pokalbis-pasikeitimas – programa grindžiama motyvacinio interviu metodu ir tinka visoms teisės pažeidėjų grupėms ir ypač tiems, kurie turi priklausomybių bei ilgą nusikalstamo gyvenimo patirtį;

Tik tu ir aš – individuali kognityvinė bihevioristinė korekcinė programa, kuri yra nukreipta į smurto prevenciją, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją arba bendro nusikalstamo elgesio prevenciją;

• Jaunimas ir psichoaktyvios medžiagos – tikslas padėti jaunam žmogui įgyti žinių, susikurti nuostatas ir elgesio normas, reikalingas sveikam gyvenimo būdui;

Intervencinė programa smurtautojams šeimoje – edukacinio pobūdžio grupinė programa, kurios tikslas – padėti teisės pažeidėjams išmokti kurti partnerystės santykius šeimoje nevartojant smurto;

Ankstyvoji intervencija – tikslas yra supažindinti jaunuolius su psichiką veikiančių medžiagų vartojimo pasekmėmis, o pirminio įvadinio pokalbio metu nustačius galimai esančią priklausomybę pasiūlyti, kur asmuo galėtų kreiptis dėl gydymo;

Psichologinis informavimas ir konsultavimas, kuris vyksta probacijos tarnyboje, taip pat nukreipiama pagal poreikį į Psichikos sveikatos centrus ir pan.

Priklausomybių specialistų konsultacijos, kurios vyksta probacijos tarnybose, pagal poreikį nukreipiama į Psichikos sveikatos centrus, Respublikinį priklausomybių ligų centrą, reabilitacines bendruomenes, AA/AN grupes ir pan.;

Atkuriamojo pobūdžio priemonių taikymas (mediacija), kurio metu siekiama sutaikyti nusikalstamą veiką įvykdžiusį asmenį bei nukentėjusįjį ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą. Vykdo mediatoriai probacijos tarnybose;

Bendros veiklos su socialiniais partneriais: • Vykdomi užsiėmimų ciklai: „Nepilnamečių bendravimo įgūdžių lavinimas“, „Darbo paieška ir savęs pristatymas darbdaviui", „Finansų tvarkymas", žaidimas „Eik pirmyn“ asmenims 14-21 m. amžiaus, kurio metu mokoma sukurti CV, planuoti savo darbų eigą, lavina bendradarbiavimą ir pan.

Kontaktinis asmuo: Lietuvos probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Raslanienė, tel. +370 603 35 890, el. paštas: [email protected]