Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Universitetų ir kolegijų Teisės studijų programų studentų praktika

Praktikos metu studentai išmoks: • Apibrėžti Tarnybos kompetenciją, veiklos sritis, funkcijas ir susipažins su jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais; • Rengti dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus; • Apibūdinti Tarnybos rengiamų teisės aktų rūšis ir jų vietą teisės aktų hierarchinėje sistemoje; • Analizuoti, sisteminti ir vertinti Tarnyboje gaunamus duomenis ir prašymus bei priimti Tarnybos kompetencijai priskirtų sprendimų projektus, remiantis teisės aktų reikalavimais. b) Praktikos atlikimo vietą galima pasirinkti: • Vilniuje (Vilniaus skyriuje), • Kaune (Finansų, Kauno, Koordinavmo ir parinkimo skyriuose), • Klaipėdoje (Klaipėdos skyriuje), • Šiauliuose (Šiaulių skyriuje).

Paslaugos teikimo ypatumai: Bendrųjų reikalų skyrius organizuoja praktikos sutarčių pasirašymą ir bendradarbiavimą su aukštojo mokslo institucija studentų praktikos klausimais. Tarnybos struktūriniai padaliniai (Finansų, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Koordinavimo ir parinkimo skyriai) vykdo praktinį mokymą pagal studento praktikos užduotis. Praktikos vadovu visada paskiriamas konkretaus struktūrinio padalinio vedėjas

Kontaktinis asmuo: Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Leda Tiukšienė, el. paštas: [email protected], tel. 8 700 00166.