Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos antrinės teisinės pagalbos paslaugų teikimas

Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnio 1, 11, 12 dalimis, antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti, turi: • nepilnamečiai įtariamieji ar kaltinamieji, nagrinėjant baudžiamąsias bylas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šių asmenų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo priimti sprendimai. • nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka sudariusius santuoką ar teismo pripažintus visiškai veiksniais (emancipuotais). Šių asmenų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodo dokumentai, patvirtinantys šių asmenų amžių. • nepilnamečiai vaikai, nukentėję nuo nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai, dorovei ir kitose baudžiamosiose bylose, kai ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro motyvuotu nutarimu ar teismo motyvuota nutartimi pripažinta, kad įgalioto atstovo dalyvavimas būtinas. Šių asmenų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo priimti sprendimai.

Paslaugos teikiamos: Teisės skyrius, Odminių g. 3, Vilnius. Tel. Nr. 8 700 00211. Kauno skyrius, Kęstučio g. 21, Kaunas. Tel. Nr. 8 700 00177. Klaipėdos skyrius, Vilties g. 10, Klaipėda. Tel. Nr. 8 700 00191. Šiaulių skyrius, Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai. Tel. Nr. 8 700 00214, Klaipėdos g. 72, Panevėžys. Tel. Nr. 8 700 35502.

Kontaktinis asmuo: Direktorės pavaduotoja Diana Jarmalė, tel. Nr. 8 700 00202, el. paštas: [email protected],