Valstybinis patentų biuras. Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinis etapas

Valstybinis patentų biuras (VPB) bendradarbiaudamas su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO), kaip konkurso partneris kasmet dalyvauja Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų nacionaliniame konkurso etape. VPB direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija pagal šiuos vertinimo kriterijus: • techninis sprendimas ir jo inovatyvumas; • techninio sprendimo kūrybiškumas; • darbo praktinis pritaikomumas;
• darbo išbaigtumas, sprendimo nuoseklumas.

nominuoja jaunojo mokslininko darbą PINO specialiajam apdovanojimui gauti. Atsižvelgiant į minėtus kriterijus, komisijos sprendimu specialiais VPB įsteigtais prizais gali būti apdovanojami ir kiti konkurse dalyvaujantys jaunųjų mokslininkų darbai.

Paslaugos teikimo ypatumai: Paslaugą organizuoja VPB Pramoninės nuosavybės informacijos skyrius.

Kontaktinis asmuo: Pramoninės nuosavybės informacijos skyriaus specialistė Gabrielė Vorobjovienė, el.paštas: [email protected], +370 5 211 3535;