LR ambasada Belgijos Karalystėje ir Liuksemburgo Didžiojoje Kunigaikštystėje. Studentų praktika ir mokslo metų pradžios bei pabaigos minėjimas.

Lietuvos ambasada Belgijoje nuolat organizuoja studentų praktiką.

Drauge su Belgijos lietuvių ir Liuksemburgo lietuvių bendruomenėmis organizuojamos šventės mokslo metų pradžiai ir pabaigai - pirmokų ir abiturientų pagerbimui.

Paslaugos teikimo ypatumai: Renginius su jaunimu Ambasadoje organizuoja Ambasados diplomatai.

Kontaktinis asmuo: Justas VAIŠNORAS, [email protected], +32 2401 9895