LR konsulatas Sovetske. Edukacinės veiklos Tilžės krašto jaunimui

Tilžės krašto jaunųjų lietuvaičių supažindinimas su Šilutės miesto istorija, šiuolaikinės Šilutės pasiekimais ir gyvenimu. Jaunosios kartos supažindinimas su interaktyviu žaidimu „Mažosios Lietuvos kultūra ir istorija“ Šilutės bibliotekoje.

Tikslinė grupė: Ši priemonė skirta jaunimui, 14-29 m. amžiaus grupei.

Paslaugos teikimo ypatumai: Nesant galimybei vykdyti priemonę tiesiogiai, dėl COVID - 19 pandemijos, planuojama renginį organizuoti Tilžė (Sovetskas) – Šilutė online rėžimu, prisijungiant iš LR konsulato Sovetske su Šilutės F. Bajoraičio viešąja biblioteka. Renginys nemokamas.

Kontaktinis asmuo: Įgaliotoji ministrė, LR konsulato Sovetske vadovė Daiva Mockuvienė, el. paštas: [email protected] , tel.: +7 911 480 7006, +370 706 53845