URM Personalo vadybos ir delegavimo departamentas. Studentų praktikos ir stažuotės

LR Užsienio reikalų ministerija organizuoja praktiką jaunimui, besimokančiam Lietuvos ir užsienio universitetuose, kurie yra baigę bent du universiteto kursus arba yra praėję ne daugiau kaip dveji metai nuo universiteto baigimo. Praktiką yra galimybė atlikti LR Užsienio ministerijoje arba LR diplomatinėse atstovybėse.

Atsakingas asmuo: Personalo vadybos ir delegavimo departamento Vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyriausioji specialistė Beata Matačiūnienė Tel. +370 706 52235, el. paštas [email protected]