LR ambasada Ispanijos karalystėje. Tautinės kultūros vakaras

Projektas "Tautinės kultūros vakaras" Tai - tradicinis kasmetinis ambasados renginys, kurio metu etnologai/etnomuzikologai/tautodailininkai iš Lietuvos supažindina vakaro dalyvius su lietuviškomis Advento tradicijomis, moko tradicinių lietuvių liaudies žaidimų, organizuoja kūrybines dirbtuves.

Tikslinė grupė: Ispanijos lietuvių bendruomenė, ypač vaikai ir jaunimas.

Paslaugos teikimo būdas: tautinė vakaronė ambasadoje.

Paslaugos tikslas: puoselėti lietuviškas tradicijas išeivijoje, telkti Ispanijos lietuvių bendruomenę, į jos veiklą įtraukti vaikus ir jaunimą, stiprinti jų tautinę tapatybę.

Kontaktinis asmuo: LR ambasados Ispanijos Karalystėje patarėja Sonata Lapinskienė, [email protected]