LR ambasada Ispanijos Karalystėje. Valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Projektas "Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės dienos minėjimas su Ispanijos lietuvių bendruomene einant Santiago de Compostela keliu“

Tikslinė grupė: Ispanijos lietuvių bendruomenė.

Paslaugos teikimo būdas: žygis pasirinkta Santiago de Compostela kelio atkarpa ir susirinkimas-vakaronė po žygio. Viešas renginys – žygis ir susirinkimas po jo.

Nuo 2016 m. rengiamas ambasados žygis piligriminiu šv. Jokūbo keliu, minint Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės sukaktis. Jo metu Ambasados ir kitų Lietuvos institucijų atstovai kartu Ispanijos lietuviais eina simbolinę piligriminio kelio atkarpą. Dalyvių sutelkimui ir renginio matomumui didinti žygio dalyviams dalinama lietuviška atributika. Po žygio rengiamo susirinkimo-vakaronės metu vyksta diskusijos apie Lietuvos istoriją, regioninės lietuvių bendruomenės pristato savo veiklą, esant galimybei - koncertuoja atlikėjai iš Lietuvos.

Paslaugos tikslas: sutelkti lietuvių bendruomenę ir stiprinti jos ryšius su Lietuva, puoselėti vietos lietuvių tautinę tapatybę.

Kontaktinis asmuo: LR ambasados Ispanijos Karalystėje patarėja Sonata Lapinskienė, el. paštas: [email protected]