LR ambasada Kanadoje. Bendruomenės organizavimo veiklos, skirtos jaunimui

LR ambasada Kanadoje. Bendruomenės veiklos skirtos jaunimui.

Viena iš ambasados veiklos sričių – darbas su bendruomene, įskaitant jaunimą. Kanadoje veikia Kanados lietuvių jaunimo sąjunga (KLJS) – su kuria ambasada palaiko nuolatinį ryšį, kartu įgyvendina įvairias iniciatyvas – Jaunųjų lyderių akademija, diskusijos, susitikimai ir seminarai.

Jaunimas kviečiamas dalyvauti visuose ambasados organizuojamuose renginiuose – valstybių švenčių minėjimuose, kultūriniuose projektuose, susitikimuose su Kanadą lankančiais svečiais iš Lietuvos ir pan.

Kontaktai: LR ambasada Kanadoje. El. paštas: [email protected]. Tel. nr.: +1 613 567 5458