LR konsulatas Seinuose. Bendruomeninės veiklos, susitikimų ir renginių organizavimas

LR konsulatas Seinuose organizuoja šias veiklas, kuriose kviečiami dalyvauti jauni žmonės:

  1. Palaiko nuolatinį ryšį su Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos vadovybe bei padeda spręsti jų rengiamų projektų organizacines ir finansines problemas.

  2. Padeda rengti iškilių Lietuvos kultūros, meno ir politikos atstovų apsilankymus švietimo įstaigose bei susitikimus su moksleiviais.

  3. Kasmet Suvalkuose padeda surengti „Lietuvišką vakarą“, kurio dalyvių didelę dalį sudaro 6-29 metų amžiaus vaikai ir jaunimas.

  4. Kiekvienais metais lietuviškoms švietimo įstaigoms parūpina tautinę atributiką.

Kontaktiniai asmenys: LR konsulato Seinuose sekretorius Petras Maksimavičius, el.paštas: [email protected], tel.: +4887-5173790, trumpasis Nr.: 3996 LR konsulato Seinuose raštvedė Lidia Nievulis, el. paštas: [email protected].; tel.: +4887-5173790, trumpasis Nr.: 3997