LR konsulatas Seinuose. Informacinės veiklos moksleiviams

LR konsulatas Seinuose vykdo šias veiklas moksleiviams:

  1. LR konsulatas Seinuose kiekvienais metais Seinų-Punsko-Suvalkų krašto lietuvių kilmės moksleiviams rengia 2 ekskursijas į Lietuvą:

  2. Kalėdinė moksleivių išvyką į renginį LR Prezidentūroje (apie 50 moksleivių) ir Pažintinė ekskursija po žymiausias Lietuvos vietas (apie 50 moksleivių).

  3. Kiekvienais metais konsulato vadovas susitinka su Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus abiturientais (apie 30 moksleivių). Papasakoja apie diplomatinės atstovybės veiklą bei pristato sąlygas ir galimybes studijuoti Lietuvoje.

  4. Lenkiškų ir lietuviškų mokyklų vadovybės kvietimu konsulato vadovas lankosi švietimo įstaigose, susitinka su moksleiviais ir pristato galimybes studijuoti, dirbti ir gyventi Lietuvoje.

  5. LR konsulatas Seinuose nuolat konsultuoja vidurinių mokyklų abiturientus studijų, stipendijų skyrimo, leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo klausimais.

Kontaktiniai asmenys: LR konsulato Seinuose sekretorius Petras Maksimavičius, el. paštas: [email protected], tel.: +4887-5173790, trumpasis Nr.: 3996 LR konsulato Seinuose raštvedė Lidia Nievulis, el. paštas: [email protected].; tel.: +4887-5173790, trumpasis Nr.: 3997