Studentų praktika VDAI

Studentai gali atlikti praktiką Valstybinėje asmens duomenų inspekcijoje (VDAI).

Paslaugos teikimo ypatumai: Praktikos atlikimo sąlygos numatytos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2020 m. liepos 23 d. įsakyme Nr. 1T-72 (1.12.E) „Dėl praktikos atlikimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9f163ef0ccdf11ea997c9ee767e856b4

Kontaktinis asmuo: Teisės skyriaus patarėja Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė, el. paštas: [email protected], (8 5) 262 6516