Migracijos departamentas. Studentų praktika Migracijos departamento Pilietybės skyriuje

Studentai yra kviečiami atlikti praktiką ir įgyti šių žinių: • užsieniečių imigracijos į Lietuvos Respubliką statistinės ir kitos informacijos rinkimas ir analizė; • teisės aktų nuostatų užsieniečių teisinės padėties Europos Sąjungoje ir Lietuvoje klausimais praktinis įgyvendinimas; • teisės aktų Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais praktinis įgyvendinimas; • archyvo dokumentų Migracijos departamento veiklos klausimais tvarkymas; • informacijos apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis rinkimas ir apdorojimas.

Paslaugos teikimo ypatumai: Paslaugą teikia Migracijos departamentas.

Kontaktinis asmuo: Migracijos departamento Administravimo skyriaus vyriausioji patarėjaIrena Merkienė, tel. (8 5) 271 7118, el. paštas: [email protected]