Vidaus reikalų ministerija. Studentų praktika

Siekdama populiarinti valstybės tarnybą, formuoti objektyvų požiūrį į ją ir pritraukti kuo daugiau iniciatyvių, atsakingų ir norinčių dirbti Lietuvai specialistų, Vidaus reikalų ministerija suteikia galimybę atlikti profesinę praktiką įvairiuose savo administracijos padaliniuose. Praktikos metu studentai supažindinami su ministerijos struktūra, padalinio, kuriame atliekama praktika, veikla ir darbo specifika.

Paslaugos teikimo ypatumai: Pareikšti pageidavimą dėl praktikos atlikimo ministerijoje gali tiek aukštoji mokykla, tiek ir pats studentas. Kasmetinė studentų praktika ministerijoje organizuojama du kartus – studentų praktikai atlikti III–IV ketvirtyje bei studentų praktikai atlikti I–II ketvirtyje.

Kontaktinis asmuo: Dėl papildomos informacijos, susijusios su studentų praktikos atlikimo tvarka, galima kreiptis į ministerijos Administravimo departamento Personalo valdymo skyriaus vadybos ir organizavimo analitikę Rasą Abaravičiūtę, tel. (8 5) 271 7131, el. paštas: [email protected].