Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gaisrų prevencijos akcija „Būk saugus mokiny!”

Šia prevencine akcija siekiama supažindinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis buityje ir gamtoje, populiarinti pilietiškumo pavyzdžius, motyvuoti mokinius pilietiškai ir savanoriškai veiklai gaisrinės saugos srityje. Edukacinių pamokų metu mokiniai supažindinami su įvairiomis saugaus elgesio buityje ir gamtoje temomis, atsižvelgiant į akcijos vykdymo sezoniškumą ir temų aktualumą konkrečioms mokinių amžiaus grupėms. Akcija vykdoma kiekvienais metais visoje šalies teritorijoje. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai edukacines pamokas gali vesti atvykę į šalies mokyklas arba nuotoliniu būdu. Suderinę su departamento struktūriniais padaliniais mokiniai gali atvykti į departamento teritorinių struktūrinių padalinių patalpas.

Tikslinė grupė: bendrojo ugdymo mokyklų pirmų – dvyliktų klasių mokiniai.

Paslaugos teikimo ypatumai: Paslauga teikiama nemokamai. „Būk saugus, mokiny!” organizuoja ir vertina jos rezultatus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM, o vykdo visi departamento teritoriniai struktūriniai padaliniai (Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos).

Kontaktinis asmuo: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas Aurimas Gudžiauskas tel. nr. (8 707) 56 887, el. p. aurimas.gudziauskas@ vpgt.lt