Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų informacinė-edukacinė veikla, policijos rėmėjų veiklos organizavimas

Apskričių vyriausieji policijos komisariatai ugdymo, švietimo įstaigose organizuoja teisinį švietimą, prevencines paskaitas, pažintines edukacines ekskursijas policijos įstaigose, kurių metu galima susipažinti su policijos pareigūno profesija ir darbo specifika.

Apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose vykdoma jaunųjų policijos rėmėjų veikla, vaikų užimtumas per savanorišką veiklą kuriant saugią aplinką.

Tikslinė grupė: Jaunųjų policijos rėmėjų veikla skirta vaikams nuo 12 m. iki 18 m.

Paslaugos teikimo ypatumai: Jaunieji policijos rėmėjai padeda policijos įstaigoms vykdyti nepilnamečių nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją, padeda kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Veiklos metu ugdomas vaikų savarankiškumas ir pilietiškumas, jaunuoliams suteikiama teisinių žinių, jie supažindinami su policijos ir kitų skubiosios pagalbos tarnybų veikla. Vasarą organizuojama stovykla, skirta paskatinti aktyviausius jaunuosius policijos rėmėjus. Asmuo, norintis tapti jaunuoju policijos rėmėju, gali kreiptis į gyvenamojoje vietoje esančią teritorinę policijos įstaigą.

Daugiau informacijos apie jaunųjų policijos rėmėjų veiklą: https://policija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesosios-tvarkos-ir-gyventoju-saugumo-uztikrinimas/savanoryste/jaunieji-policijos-remejai

Policijos rėmėjų veikla

Tikslinė grupė: Skirta asmenims nuo 18 m.

Paslaugos teikimo ypatumai: Veiklos metu policijos rėmėjas padeda policijos pareigūnui užtikrinti viešąją tvarką, nusikaltimų ir teisės pažeidimų užkardymą, prisideda prie saugesnės aplinkos kūrimo. Savanoriškos veiklos metu asmenys susipažįsta su policijos darbo metodais ir specifika, pagrindiniais policijos uždaviniais ir funkcijomis. Tam, kad policijos rėmėjai gebėtų saugiai ir efektyviai dirbti kartu su policijos pareigūnais, kiekvienais metais organizuojami mokymai, per kuriuos ugdomi bendrosios taktikos gebėjimai, specialiųjų priemonių valdymo technika ir kt. Asmuo, norintis tapti policijos rėmėju, gali kreiptis į gyvenamojoje vietoje esančią teritorinę policijos įstaigą.

Daugiau informacijos apie policijos rėmėjų veiklą: https://policija.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesosios-tvarkos-ir-gyventoju-saugumo-uztikrinimas/savanoryste/policijos-remejai

Kontaktinis asmuo: Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Prevencijos skyriaus vyriausioji tyrėja Liliana Malinovskaja Tel.: 8 700 57 946, Mob.: 8 646 01 267, el p. [email protected]