Valstybės sienos apsaugos tarnybos Jaunojo pasieniečio būrelis

JPB tikslas – plėtoti ir populiarinti pasieniečio profesiją tarp moksleivių, ugdyti jaunąją kartą, skatinti pilietinį jaunuomenės ugdymą bei užimtumą, skleisti gerąją patirtį, plėtoti saviraišką ir kūrybiškumą. Būreliai yra steigiami visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tikslinė grupė: 10–17 metų amžiaus jaunimas (moksleiviai).

Paslaugos teikimo ypatumai: Prieš tapdamas nariu asmuo būrelio vadovui privalo pateikti pasirašytą prašymą ir sutikimą, bei pažymą dėl sveikatos būklės (kopiją) – 027-1/a forma. Būrelio lankymas yra nemokamas. Daugiau informacijos apie JPB galima rasti: čia:

Kontaktinis asmuo : Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos JPB veiklos koordinatorius Marius Zemenskas tel. (8 5) 219 8208, 8 602 02514, el. paštas: [email protected]