Parama įsikuriantiems jauniesiems ūkininkams

Nuo 2023 m. parama teikiama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“.

Parama teikiama asmenims, kurie pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip valdos ir ūkio valdytojai (juridinio asmens atveju – kurie pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje); yra nuo 18 iki 40 m. amžiaus (juridinio asmens atveju ši amžiaus riba taikoma juridinio asmens dalyviams ir valdymo organų nariams); turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos; nuo valdos ir ūkio įregistravimo (juridinio asmens atveju – nuo valdos įregistravimo) nepraėję daugiau nei 24 mėn. Parama mokama išmokos forma (didžiausias išmokos dydis –– 60 000 Eur) ir (arba) paskolos forma. Didžiausia bendra išmokos ir paskolos suma – 100 000 Eur).

Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis (80 proc.) mokama iš karto priėmus sprendimą skirti paramą. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama, jei verslo planas tinkamai įgyvendintas. Parama suteikiama tuo atveju, jei pareiškėjas atitinka ir kitas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse nustatytas sąlygas ir reikalavimus paramai gauti. Patvirtintos formos paramos paraiška su pridedamais dokumentais ir verslo planas teikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal patvirtintą paraiškų teikimo grafiką. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos vykdo paramos paraiškų administravimo funkciją (priima paramos paraiškas, atlieka jų atranką ir tinkamumo gauti paramą vertinimą, kontroliuoja projektų įgyvendinimą ir paramos gavėjų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą)

Kontaktinis asmuo: ŽŪM Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Rutkauskaitė, tel. Nr. (8 5) 239 1267, [email protected],