Priemonės, kuriose gali dalyvauti jaunimas

Parama smulkiems ūkiams

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“. Pa…

Plačiau
Parama jauniesiems ūkininkams

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms…

Plačiau